logo Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α
P R O D U C T S
Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η
C E R T I F I C A T I O N
Α Ν Α Φ Ο Ρ Ε Σ
R E F E R E N C E S
Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α
O R D E R   O N L I N E
 Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α
C O N T A C T
 
         
Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η
C E R T I F I C A T I O N

Το σαπούνι "Της Ελιάς" διαθέτει πιστοποίηση απο το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την σχετική έκθεση.  Κάντε click στα αρχεία για μεγένθυση!

Our product, soap bar "Της Ελιάς" holds a certification regading its quality from the General Chemical State Laboratory.

Pleas click on the official documents below for a bigger readable image (Greek Only).

 


 

Χειροποίητο Σαπούνι απο Παρθένο Λάδι Ελιάς
Handmade Olive Oil Soap from GREECE